Společné zdanění manželů – odpovědi na dotazy – 1. část

Před čtrnácti dny jsem slíbila, že zodpovím případné dotazy týkající se společného zdanění manželů.

Dotaz: Manželka byla v roce 2005 na mateřské dovolené, vedlejšími příjmy si vydělala 10 000 Kč. Může si uplatnit při společném zdanění nezdanitelnou částku 38 040 Kč? Mohu si uplatnit na manželku nezdanitelnou částku 21 720 Kč? Děkuji za odpověď. pzbanek@xxxx.cz

Odpověď: Nezdanitelnou část základu daně 38 040 Kč si může poplatník uplatnit vždy (určitá výjimka existuje pouze u starobních důchodců). Pokud jde o vedlejší příjmy, upozorňuji, že se započítává hrubá mzda. Z dotazu nevyplývá, zda manželka pobírala peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Pokud pobírala peněžitou pomoc v mateřství (event. nemocenské dávky), je nutné ji k vedlejším příjmům připočítat. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, proto se do příjmů manželky nezapočítává. Pokud započítávané příjmy manželky nepřesáhly v loňském roce 38 040 Kč, můžete si uplatnit nezdanitelnou část ze základu daně na vyživovanou manželku.

Dotaz: Dobrý den, nejsem si úplně jistá, zda mohu do daňového přiznání uplatnit slevu na dani na 2 děti 12 000 Kč, když mi zaměstnavatel vlastně poskytoval slevu ve výplatě. Nebo to vůbec nechápu? Děkuji moc za odpověď. J. Kalenská

Odpověď: Pokud jste uplatňovala daňové zvýhodnění na děti u svého zaměstnavatele, opíšete údaje z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění", které vám vystavil zaměstnavatel, do svého daňového přiznání.

Dotaz: Manželka příjmy ze závislé činnosti, manžel příjmy dle par. 7 dosažené při společném podnikání na základě smlouvy o sdružení fyzických osob, které nejsou právnickou osobou. Lze uplatnit v tomto případě společné zdanění manželů? Děkuji za odpověd. Jindra

Odpověď: Ano, pokud manžel nemusí uplatnit minimální základ daně (tj. pokud by byl základ daně ze sdružení připadající na manžela za rok 2005 nižší než 107 300 Kč) a splňujete další podmínky (viz předchozí článek).

Dotaz: Dobrý den, Yfčo, rád bych se Vás zeptal na několik věcí. Vyživuji svoji manželku, když bere a) peněžitou pomoc v mateřství a b) rodičovský příspěvek? Můžu si na ni odečíst celých 21 720 Kč, když její roční příjem je 25 000? Děkuji Vám za odpověď. Zdraví Vít Feldbabel

Odpověď: Peněžitá pomoc v mateřství se do příjmů započítává. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory (stejně jako např. přídavky na děti, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení aj.), tudíž se do příjmů nezapočítává. Pokud tedy vyplacený rodičovský příspěvek nepřesáhl v roce 2005 38 040 Kč, lze nezdanitelnou část základu daně ve výši 21 720 Kč uplatnit.

Dotaz: Narodilo se nám druhé dítě v říjnu 2005, mohu odečítat 2 x nebo 3 x 500 od daňového základu? Zaměstnavatel mi vyplatil daňové zvýhodnění jen za 1 dítě, do kterého řádku dopsat nárok na druhé dítě? Manželka pracovala 2 měsíce, vydělala 28 000 hrubé mzdy, můžu do přílohy 5, řádek 509a napsat 12 měsíců a 21 720 Kč? tomanovic@xxxx.cz

Odpověď: Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, takže uplatníte slevu na dani ve výši 1 500 Kč. Dítě, na které vám vyplácel slevu na dani zaměstnavatel, musíte uvést do svého daňového přiznání, druhé dítě můžete uvést buď vy, nebo vaše manželka (6. oddíl – uplatnění daňového zvýhodnění a placení daně – údaje o dětech žijících v domácnosti). K hrubé mzdě manželky musíte připočítat peněžitou pomoc v mateřství, kterou zřejmě minimálně tři měsíce pobírala. Pokud souhrn všech příjmů nepřesáhne 38 040 Kč, můžete si uplatnit nezdanitelnou část ze základu daně ve výši 21 720 Kč na vyživovanou manželku.

Dotaz: Dcera loni v červnu maturovala a v červenci nastoupila do zaměstnání. Můžeme si s manželem uplatnit společné zdanění? Děkuji za odpověď. Marta K.

Odpověď: Ano, můžete, protože v zákoně není podmínka, že byste museli vyživovat dítě celý kalendářní rok.

Dotaz: Dítě se nám narodilo v 2/2005. Maželka je na mateřské a dostala proplacenou "D" za rok 2005. Je "D" příjem a mateřská také? Mohu na manželku uplatnit odečítatelnou částku 21 700 Kč? Díky. J. Kopal

Odpověď: Náhrada za dovolenou i peněžitá pomoc v mateřství jsou započitatelné příjmy. Pokud přesáhly 38 040 Kč, nemůžete si nezdanitelnou část ze základu daně ve výši 21 720 Kč na vyživovanou manželku uplatnit.

Dotaz: Tenhle dotaz už píšu asi potřetí, pokaždé do jiné diskuze, zkouším štěstí, ale nikdo neodpovídá:( Tak zkusím ještě vás… Daňové přiznání mi vždy dělali v zaměstnání, ale vzhledem k tomu, že jsem vloni v březnu zrušila po necelých 7 letech životní pojištění a dostala odbytné (necelých 7 000 kč), musím si letos DP podat sama. No a protože jsem od loňského září na MD, budeme si podávat DP spolu s manželem. Koupila jsem si časopis " Ekonomie", kde je všechno vysvětlené řádek po řádku, co a jak a kam napsat… snad to zvládneme, ale i tak to neřeší to, v čem potřebuji pomoct. Kam mám přičíst a vepsat částku odbytného? A k čemu mám přičíst ty částky, o které mi byl po dobu 4 let snižován daňový základ? Pokaždé šlo o částku 2 130 Kč. Vůbec netuším, co s tím? Můžete mi tedy poradit? Děkuji předem. sariproskova@xxx.cz

Odpověď: Odbytné se zdaňuje zvláštní sazbou daně (25 % z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného, sníženého podle § 8 odst. 6 a 7), kterou sráží a odvádí pojišťovna, takže je uvádět v DAP nebudete. Při zániku pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. Tuto částku (podle vás by to mělo být 4 x 2 130 Kč) tedy zapíšete do přílohy číslo 2, tabulky č. 1 – Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona), řádek č. 1, text "životní pojištění", kód příjmu "F". Dále bude tato částka na řádku 207 a 209 přílohy č. 2, odkud ji přenesete do ř. 40 DAP.

0 komentářů

  1. Ty jo,ty ale děláš záslužnou činnost!Asi se taky na něco zeptám.. Musím k DP přikládat originály potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů?

  2. Ježibabko…… jasně, zásadně origoše, aby vousatá baba mohla ověřit, zda sis čísla nevymyslela. :o)

  3. Ještě jeden dotaz ke společnému zdanění:Když jsem byla až do září doma s rodičovským příspěvkem a od září si vydělala přes 38 040, může si na mě manžel v řádku 509a uplatnit za leden až září 9*1810 Kč, nebo jsem si už vydělala a mám dost?Díky moc Kačka

  4. Dobrý den, děkuji za odpověď, moc nám pomohla. Přesně tohle jsme hledali. Manželka měla, taky vedlejší příjem a vůbec jsme nevěděli jestli si to můžeme přiřadit při společném zdanění. Chtěli bychom naše účetnictví předat externí firmě https://comeflexoffice.cz/ máte s ní nějaké zkušenosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *